GDPR

19.1.2020

REKISTERISELOSTE

Östra Nylands Segelförening ry

Henkilötietolaki (523/99) ja EU tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

Laadittu 23.10.2019

 

 

Rekisterinpitäjä:

Östra Nylands Segelförening ry

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri

 

Rekisterin nimi:

Östra Nylands Segelförening ry jäsenluettelo

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Yhdistyslain vaatiman jäsenrekisterin ylläpito.

 

Rekisterin tietosisältö:

Henkilötiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinumero.

Henkilötunnus luotettavaa tunnistusta varten.

Laskutukseen liittyvät tiedot

Rekisteröidyn itse antamat tiedot.

 

Rekisterin tietolähteet:

Rekisteröidyn itse antamat tiedot.

 

Rekisterin tietojen luovutus:

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja vain yhdistyslain sallimissa puitteissa.

Tietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus:

Rekisteriä käyttävät vain hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

Tiedot kerätään pääsääntöisesti atk-tiedostoihin, jotka ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Kirjalliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

 

Rekisterin tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.